Zespół badawczy

1) dr Anita Lorenc – kierownik projektu (adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie) – specjalistka w dziedzinie językoznawstwa, fonetyki, akustyki mowy, audiofonologii, logopedii i surdologiopedii.

Anita

2) dr inż. Robert Wielgat – wykonawca (Zakład Elektroniki i Telekomunikacji PWSZ w Tarnowie) – specjalista w zakresie automatycznego rozpoznawania mowy oraz sygnałów bioakustycznych, cyfrowego przetwarzania sygnałów i obrazów,

3) dr Radosław Święciński wykonawca (Zakład fonetyki i fonologii Instytutu Anglistyki, UMCS w Lublinie i Katedrze języka i literatury w Uniwersytecie w Amsterdamie) – specjalista w zakresie fonetyki, akustyki mowy, fonologii.

radek

4)dr inż. Łukasz Mik – wykonawca (Zakład Elektroniki i Telekomunikacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie) – specjalista w zakresie systemów wizyjnych, cyfrowego przetwarzania obrazów, programowalnych układów FPGA.

5) dr inż. Daniel Król – wykonawca (Zakład Informatyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie) – specjalista w zakresie cyfrowego przetwarzania sygnałów akustycznych, budowy sprzętu elektroakustycznego, programista języka C++

6) mgr inż. Rafał Jędryka – wykonawca (Zakład Informatyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie) – specjalista w zakresie relacyjnych baz danych, systemów ekspertowych i regułowych, aplikacji internetowych, programista języków: JAVA i C++.

Polish Language Pronunciation. Analysis Using Three-Dimensional Electromagnetic Articulography